Poukaz od lékaře

Jak objednat zdravotní pomůcku na poukaz?

 

Pokud máte poukaz na zdravotní pomůcku, kterou máme v naší nabídce, tak Vám velmi rádi s jejím vyřízením pomůžeme. Vzhledem k tomu, že náš e-shop není podle zákona „372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách“ registrován jako výdejna zdravotních pomůcek vydávaných na předpis, spolupracujeme s našimi partnery, přes které je možné pomůcku na poukaz získat.

Jak získat poukaz od lékaře?

Pomůcka se předepisuje na „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“. V případě potřeby souhlasu revizního lékaře je nutné vyplnit navíc „Žádanku o zvýšení úhrady“. a k získání elektrického vozíku je potřeba vyplnit ještě „Formulář k přidělení elektrického vozíku“, kde se uvádějí výsledky neurologického, rehabilitačního, ortopedického, psychologického a očního vyšetření a podrobná specifikace vozíku.

V případě, že pomůcka není zdravotní pojišťovnou hrazena, nebo je-li doplatek vysoký, můžete požádat podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. na sociálním odboru městského úřadu v místě trvalého bydliště, nebo prostřednictvím nadace o jednorázový příspěvek na pořízení pomůcky, nebo úhrady doplatku. Pokud by se Vám nepodařilo příspěvěk získat a to ani přes nadaci, je zde ještě možnost najít si sponzora, který si může dar odečíst z daní. V případě pracovního úrazu je možnost úhrady pomůcky zaměstnavatelem. Pokud k úrazu došlo zapříčiněním jiné osoby.

Velké množství pomůcek je hrazena zdravotní pojišťovnou, a to v plné výši nebo jen částečně. Konkrétní pomůcku Vám může dle typu předepsat praktický lékař (PRL) nebo odborný lékař jako například:

chirurg (CHI)
ortoped (ORT)
neurolog (NEU)
internista (INT)
rehabilitační lékař (RHB)

Pravidla pro uplatnění poukazu.

Po domluvě s naším obchodním zástupcem a upřesněním si veškerých informací, je potřeba vždy poukaz zaslat doporučeně poštou na našeho partnera.

Platnost poukazu je 90 dnů od data vystavení lékařem. Proto je nutné poukaz zaslat s dostatečným časovým předstihem tak, aby v den obdržení byl ještě platný. Poukazy s prošlou platností nelze použít k úhradě pomůcky.

Zasílejte pouze poukaz, který má vyplněné všechny uvedené kolonky na obou jeho stranách, a opatřený dvěma podpisy na zadní straně poukazu. Na poukaze by mělo být uvedeno příjmení a jméno, rodné číslo, adresa, hrazení pojišťovnou (I-C-P), diagnóza (Dg.), razítko zdravotnického zařízení, jmenovka, datum, podpis lékaře předepisujícího, popřípadě i revizního, zda se jedná o pomůcku trvalou nebo dočasnou, druh a označení pomůcky, skupina (Sk), kód, množství, výše úhrady pojišťovny a případně doplatek. Také ještě před odesláním poukazu věnujte pozornost jeho zadní straně, kde musíte vyplnit kolonku Prohlašuji, že. Pokud pomůcku, kterou si objednáváte, dostáváte poprvé, zaškrtněte písmeno a). Pokud jste již pomůcku stejného typu v minulosti obdrželi, zaškrtněte písmeno b) a doplňte rok obdržení pomůcky. Pokud jste v minulosti obdrželi pomůcku jiného typu, zaškrtněte písmeno c), doplňte typ pomůcky a rok jejího obdržení.

Pokud zjistíte, že na přední straně poukazu některý údaj chybí, musíte požádat lékaře o doplnění těchto údajů.  Poukaz s neúplnými údaji, ať už od lékaře nebo od Vás, nebude možné použít k úhradě Vaší pomůcky a bude Vám navrácen zpět na Vaše náklady. Chceme upozornit také na to, že údaje na přední straně poukazu vyplňuje výhradně a pouze lékař.

Poukaz musí být vystaven příslušným odborný lékařem v souladu se směrnicemi danými číselníkem VZP. Pokud je poukaz vystaven lékařem jiné odbornosti, není možné poukaz použít k úhradě pomůcky a bude Vám navrácen zpět na Vaše náklady.

Zboží Vám  bude zasláno, nebo připraveno k odběru po obdržení bezchybného poukazu a případného uhrazení doplatku.

Zboží na poukaz je vždy řešeno s našimi partnery a proto jej nelze vyzvednout na naší Výdejně zdraví .

Pomůcky na poukaz definované zákonem „372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách“ si nelze zakoupit na e-shopu společnosti Svět Zdravotních Potřeb s.r.o.. Společnost tyto pomůcky zákazníkům nezasílá ani nevydává.